B u r o  V l o e r a d v i e s ®  v o o r   g e f u n d e e r d e   v l o e r k e n n i s

Visuele inspecties

Ongeveer 50% van onze werkzaamheden bestaat uit het vaststellen van eventuele gebreken en/of schades aan de vloerafwerkingen. Buro Vloeradvies wordt zoals gemeld geconfronteerd met echte gebreken dan wel vermeende gebreken.

Een uitsluitend visuele inspectie gaat praktisch gezien altijd vooraf aan de beoordeling van de kwalitatieve eigenschappen van het vloersysteem, gevolgd door het opstellen van een stappenplan met een opgave van de kosten die gepaard gaan met dit stappenplan.