B u r o  V l o e r a d v i e s ®  v o o r   g e f u n d e e r d e   v l o e r k e n n i s

Rapportages

Van alle bevindingen en meetresultaten die door Buro Vloeradvies zijn uitgevoerd wordt een schriftelijke rapportage vervaardigd waarin wordt opgenomen historie, constateringen c.q. meetresultaten en advies eventueel begeleid door een fotoreportage.
 
 

Getuigen-deskundige

Op het moment dat het verschil van meningen tussen de gebruiker van de vloer en de verlegger niet kan worden bijgelegd wordt meestal de rechter ingeschakeld. Dit zijn zeer kostbare acties die niet door de rechters in technische zin worden opgelost, maar vaak wel door de daarvoor ingeschakelde deskundigen. Men mag verwachten  dat deze ingeschakelde deskundigen ook werkelijk “deskundig” zijn.

Buro Vloeradvies heeft werknemers in dienst die deze vloerenzaken in de breedste zin des woord kunnen beoordelen.

Eén van de mogelijkheden is dat de rechter Buro Vloeradvies verzoekt om tussen de partijen de technische zaken op te lossen en een financiële kwijting te creëren.
 
 

Arbitrages

Onze werkzaamheden bestaan ongeveer voor 50% uit arbitragezaken. In deze geschillen onderzoeken wij de eventuele gebreken en stellen aan de hand van onze bevindingen een rapport op.

In dit rapport wordt o.a. de hoogte van de financiële schade opgenomen, een plan van aanpak voor herstel en tevens welke partij in gebreke is gebleven en dientengevolge aansprakelijk is voor de ontstane schade.