B u r o  V l o e r a d v i e s ®  v o o r   g e f u n d e e r d e   v l o e r k e n n i s

Onderzoek

Het kan dan ook niet uitblijven dat de gebreken en de schades aan de vloeren in alle hevigheid toenemen en in alle denkbare vormen voorkomen. De schadevormen zijn legio en de oorzaken idem dito.

Onderzoek kan worden uitgevoerd op locatie en/of in onze onderzoekruimten en bij bepaling van specifieke eigenschappen in gedegen samenwerking met en door uitverkoren onderzoeksbureaus. Wij streven er echter in belangrijke mate naar om met daarvoor geëigende machines, meetapparatuur en gereedschappen de kwaliteit dan wel de gebreken aan de vloeren op locatie te bepalen.

1.1          Onderzoeksruimten

Wij vinden het nog steeds een groot woord maar de kwalitatieve beoordeling van vermeende gebreken aan de vloeronderdelen worden steeds meer in eigen beheer onderzocht, te weten:

 • beton sterktes
 • samenstelling cementmortels
 • verhoudingen zeefkrommes
 • hydratatiegraad
 • samenstelling mortel
 • druk- en treksterkte mortelvloeren
 • ruwheid
 • slijtvastheid
 • vloeistofdichtheid

 

1.2          Op locatie

Kwalitatieve controle beoordelingen worden zonder deformatie van het systeem het beste op locatie uitgevoerd, zoals:

 • visuele inspecties
 • schade onderzoek
 • vaststellen gebreken
 • plaatbelastingproeven
 • betononderzoek:
  • zetmaat / Water / Cementfactor
  • schudtafel
  • luchtmeter
  • staalvezelgehalte
 • vlakheidmetingen:
  • toegestane onvlakheid
  • clinograph® SI
  • clinograph® SII
  • gapograph®
  • metingen met Kaliberweig
  • optisch waterpasinstrument
  • laser
 • diverse metingen:
  • vochtmetingen
  • dekkingsmetingen
  • druk- buigtreksterktes
  • hardheid van de top
  • hechtsterkte
  • ruwheid
  • slipvastheid
 • getuigen-deskundigen
 • arbitrages