B u r o  V l o e r a d v i e s ®  v o o r   g e f u n d e e r d e   v l o e r k e n n i s

Advies

Begin jaren 80, nu alweer bijna 25 jaar terug, heeft dhr. Ing. G.A. Seppen “Buro Vloeradvies” opgericht. Men kan daarom stellen dat hij en inmiddels een vijftal vaste medewerkers en diverse freelancers hebben aangetoond zich in de vloerenmarkt te hebben bewezen.

Het vloerenvak is het meest uitgebreide bouwonderdeel dat zich in de bouwmarkt beweegt. Geen bindmiddel en toeslagmateriaal zijn in het vloerengebied onberoerd gelaten. Het vakgebied loopt dan ook vanaf het zandbed tot en met de belijningen op een sportvloer. Het vervelende is dat in elke opvolgende vloerschakel aandacht moet worden besteed aan de fundatie, de sterkte, de hechting, de slijtvastheid, de stroefheid, het vocht, de brandveiligheid en de toegestane onvlakheid om maar een paar factoren te noemen.

Het adviesgedeelte heeft een grote vlucht genomen in Nederland maar ook ver daar buiten. Het werkgebied van Buro Vloeradvies beweegt zich tussen China en Chili. De grootste bedrijfsvloer is 150.000 m2 groot en ligt in Brazilië en de kleinste, 40 m2, in een woonruimte in Tilburg.

In adviserende zin en uitvoeringsbegeleiding is over de hele wereld door Buro Vloeradvies voor een groot Nederlands levensmiddelen concern, in totaal zo’n 950.000 m2 geproduceerd, te weten Nederland, België, Brazilië, Argentinië, Chili, Thailand, Tsjechië, Letland, Estland en Polen!

En voor andere bedrijven ook in bijvoorbeeld Frankrijk, Rusland, Hongarije en Spanje enz.

Wij zijn er trots op te mogen stellen dat iedereen die zich met vloeren bezighoud tot onze klanten mogen worden gerekend.

Vloeren zijn overal en zo ook onze klanten.

Om het plastisch te formuleren: werkzaam zijn in de grootste distributiecenters tot in een wormenkwekerij, van verlegger tot gebruiker in welke vorm dan ook en vloeren in de kraamkamer tot in het mortuarium.