B u r o  V l o e r a d v i e s ®  v o o r   g e f u n d e e r d e   v l o e r k e n n i s

Vaststellen gebreken                                            “Waar gehakt wordt vallen spaanders”

De betekenis van dit gezegde behoeft geen nadere toelichting. Maar als de spaanders ernstige problemen geven voor de gebruiker van het vloerproduct zal domweg vastgesteld moeten worden wat de schade aan het vloerproduct is en vooral ook waardoor deze is ontstaan. Het nadeel voor de vloerexpert is dat de hij in zijn auto moet stappen en ter plaatse de schade moet vaststellen en opnemen. Het oprollen en opsturen van het vloerproduct naar het laboratorium is meestal uitgesloten. Vervolgens dient de schade te worden op bepaald door metingen die de innerlijke sterkten, hechtsterkte, slijtvastheid, stroefheid en de toegestane onvlakheid, om maar wat te noemen, weergeven en vervolgens dienen de gevonden waarden te worden beoordeeld.

In deze website wordt onder het hoofdstuk meten en weten de in onze bezit zijnde apparatuur nader beschreven en weergegeven.