B u r o  V l o e r a d v i e s ®  v o o r   g e f u n d e e r d e   v l o e r k e n n i s

Ontwerp

Het zal duidelijk zijn dat Buro Vloeradvies zich in belangrijke mate zich bezighoudt in hun advisering met het ontwerp van de bedrijfsvloeren in de meest uitgebreide zin van het woord. Betonnen monoliet afgewerkte bedrijfsvloeren worden of onderheid dan wel vrijdragend of elastisch ondersteunt. Het zal duidelijk zijn dat een gedegen advies begint in de aardkorst, met de vlakheid van het zandbed en vooral ook de beddingskonstante.

Het advies c.q. ontwerp wordt altijd gedragen door een volledig vloeradvies waarin alle aspecten zijn omschreven en vastgelegd.

Beton is natuurlijk een zeer belangrijk vloerenonderdeel, maar wat te denken van alle mogelijke vloersystemen die daar als onder- en dekvloeren overheen worden gelegd. Nogmaals alle denkbare bindmiddelen en toeslagmaterialen zijn toegepast en elke denkbare verschijningsvorm wordt geproduceerd zoals in tegels, in banen, gesmeerd of gegoten, los of gehecht: wat u maar wilt.