B u r o  V l o e r a d v i e s ®  v o o r   g e f u n d e e r d e   v l o e r k e n n i s

Begeleiding

Ontwerp en begeleiding van de productie van het vloerproduct zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel problemen en schade in het vloerenvak, maar ook daarbuiten, zijn te wijten aan  verkeerde bezuinigingen op gedegen toezicht en goede begeleiding tijdens de bouw. Bovendien is een technische opleiding en voortdurende begeleiding van het personeel, van hoog tot laag, steeds meer van het grootse belang. Buro Vloeradvies meent te mogen stellen dat er in de hele branche, van directeur tot en opperman, van vmbo tot universiteit, in al zijn geledingen weinig of niets wordt gedaan aan opleidingen in het vloerenvak.

Controle tijdens de vloerproductie op de kwaliteit van het zandbed, dampremmende lagen, werkvloeren, betonsamenstellingen, slijtlagen, nabehandeling enz. enz. is een must.