B u r o  V l o e r a d v i e s ®  v o o r   g e f u n d e e r d e   v l o e r k e n n i s

 Middels deze website denken wij, van Buro Vloeradvies, een aanvulling te geven aan onze naamsbekendheid en denken dat het van het grootste belang is dat wij uw aandacht claimen voor de sterke punten van ons ingenieursbureau, te weten:

absolute onafhankelijkheid, advies, ontwerp, begeleiding, onderzoek, controle, kwalitatieve beoordeling en schadeonderzoek van vloerconstructies.